*** ENTERASANTEs ***

*** Bu sayfada enteresan buldugum şeyleri yayınlıycam.
— 7 sayısı enteresan mış örneğin.. 7 yedi_02k7numara7 – Seven 7 –  sieben    7 – sept               7- Hepta     7 – sem           7. Siete              7 – seb a V 7 – nana/shichi 7 : Yedi             7 7 – ?????????????

HEPTADHeptad Grekçe’de yedi anlamına gelen Septos kelimesinden türemiştir. Heptad’a septenary de denilmektedir. Grekçe’de saygı gösterme anlamına gelen “sebo” sözcüğü ile bağları olduğu inanılır. Ayrıca, İbranice’de şabo, gerek yedi anlamına, gerekse de bolluk ve tatmin olma anlamına gelir Yedi sayının kutsallığı hemen hemen her dinde yer alır. Kutsal metinlerde, ezoterik yazılarda ve efsanelerde yedi sayısı muhtelif şekillerde sürekli işlenmektedir. İnsan bedeni yediye ayrılmıştır. Bunlar iki kol, iki bacak, baş ve gövdenin iki parçasıdır. İnsan başında ayrıca ikikulak, iki göz, iki burun deliği ve bir ağızı vardır ve toplamları yedidir. Hindulara göre insanın beş duyusu haricinde, biri altıncı duyusu (psişik duyu) diğeri de zihinsel idrakı olmak üzere yedi unsuru vardır. İnsan her yedi yılda bir hücrelerini yenilediği söylenir ve her yedi yılda bir devre geçirir. Bunlar 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 yaşlarında olduğu kabul edilir. Bu yedi senelik devreler sadece şahısların bedensel yenileme, değişme ve olgunlaşma dönüm noktaları değil, aynı zamanda insan yaşantısında köklü değişiklikler yaratan önemli “geçiş” dönemleridir. Eski çağlarda bu dönemler Kabalistik bir sıraya göre (feleklere göre) dizilerek: doğumdan 7 yaşına dek dönme dört elemanın hakim olduğu arza addedilyor, burada bedenin gelişmesi ve kişinin fiziksel ortama uyum sağlaması söz konusudur; 7 ile 14 yaşına dek olan dönem annenin verdiği şefkat ile aya addediliyor; 14 ile 21 yaş arasında ise merkür’ün verdiği öğrenme ve zihinsel gelişme ön plandadır; 21 ile 28 yaş arası ise venüs altında aşk ve cinselliğin keşfi önem kazanıyor; 28 ile 35 yaş arası ile güneş altında kişiliğin gelişmesi ve sosyal çevreye özen göstermesi ağırlıktadır; 35 ile 42 yaş arası Mars ile kişinin kendisini ortaya koyması için mücadele vermesi hakim durumundadır; 42 ve 49 yaş arası ile jupiter’in etkisi ile kişinin yumuşaması, erdeme erişmesi ve çevresine hakim duruma gelmesi söz konusudur ve 49 ve 56 yaş arasında satürn’ün simgelediği olgunluğa ermesi gösterilir. Yedi köşeli yılız, heptagram, bir kaç şekilde çizilir. Bunun dışında bir üçgen ve bir kareden oluşan sembol, farklı bir prensibi içermektedir. Eliphas Levi’nin sözleri ile: “Septenary bütün ilahi sistemlerde ve sembollerde kutsal rakamdır, çünkü triad ve tetrad’den oluşmuştur… bu zihnin bütün elemental güçlerle pekişmesidir, Doğa tarafından hizmet edilen ruhtur; Hz. `Süleyman’ın Anahtarında söz edilen SANCTUM REGNUM’dur..”. Kadimlere göre üçgen ruh ilahi ve ruhsal bir semboldür, kare ise maddeyi, dört elemanı, bedeni, fiziksel düzen ve kanunu simgeler. O halde, üçgen ve karenin birleşimi, üç ruhsal ve dört maddi unsurdan oluşmuş bir heptad’ı gösterir, bu da evren ve insanın sırrını, ökült yapısını içerir.

7777777

 • Hafta 7 gÜn,
 • GÖkkuŞaĞI 7 renk,
 • DÜnyanIn 7 HarikasI kabul gÖrmÜŞ
 • Soyumuz 7 gÖbek,
 • DÜnyada varsayIlIr 7 kapI,
 • BÜyÜk AyI 7 yIldIz’lI,
 • İnsan 7 ÇakralI,
 • Nota sayIsI 7,
 • İslam dininine gÖre Kainat 7 safhada yaratIldI,
 • Kabe’nin etrafI 7 kere tavaf edilir (dolaŞIlIr),
 • Manevi bilgeliĞin rakamI yine 7,……
 • Katoliklerde 7 sakrament esas,…..
 • Yahudilerde Kutsal Şamdan 7 Mumlu ,………
 • Eski Yunan UyĞarlIgInda 7 AkIllI Adam varsayIlmIŞ,
 • Mitolojide ise 7 esas TanrI varsaymIŞlar,
 • MIsIr’da GÜneŞ TanrIsI RA 7 ruhlu,……….
 • Tibet’te 7 Buda,………
 • Çin’de kutsal 7 element varmIŞ,
 • Feng Shui’de iletiŞim sayIsI 7,
 • TamamlanmIŞ olmak eŞittir 7,
 • AfrikalIlarIn Kwanza BayramI 7 sembollu,
 • Zulu sÜsleri 7 renkli,
 • Eskimolarda Kar 7 isimli,
 • HÜrmÜz bile 7 kocalI,
 • Dinlenmek haftanIn 7. gÜnÜnde,
 • ÇiÇeklerden 7 veren gÜl ,
 • 7 Tepe ÜstÜnde Rio,
 • 7 Tepe ÜstÜnde Roma,
 • 7 Tepe ÜstÜnde İstanbul,
 • James Bond bile 007
 • YÜzde 7 nokta (aÇIk) var. (aĞIz, kulak 2, burun 2, gÖz 2),
 • DÜnyada var olmuŞ 7 kIta,
 • Denizlerin figurativ sayIsI 7,
 • KIzIlderililere gÖre mevsimler 7 tane,
 • Avustralya yerlileri Aborjin ve Kulin’lere gÖre de mevsim 7 tane,
 • TÜm Japonlarda rakamlarIn en uĞurlusu 7,
 • Tarot falInda 7 zafer,
 • Pamuk Prenses ve 7 cÜceler,
 • İlkokulun baŞlanĞIcI 7 yaŞ
 • GÖkyÜzÜ 7 kat

7777777

?????????

Arthur Koestler, dünyaca ünlü bir yazardır. Bakın bu yazar yaşamına giren yedi’leri nasıl değerlendiriyor: “Yılın yedinci ayının, yedinci gününde doğdum, haftanın yedinci günüydü ve yüzyılın yedinci yılıydı… Yediçocuklu bir ailede dünyaya geldim, annem yedinci kardeşti ve benim yedi kardeşim vardı ve ben yedinci çocuktum… Yirmi yedinci doğum günümde, hayatımda ilk olarak bir at yarışına gittim ve oynadım… Programa baktığımda, yedinci yarışın koşulacağını gördüm, at sayısı ise yediydi… Yedi numaralı atın adı yedinci Gök’tü, handikapı ise yediydi, yedide bir bahis açılmıştı ve ben bu ata yedi şiling yatırdım ve at yedinci geldi.”

( Alıntı : Doğruluğu şüpheli ama ilginç)

7777777

(BU DA AZERİ BİR ARKADAŞTAN ALITI :))

Xalq müdrikliyində “yeddiyə” ilahi rəqəm kimi baxılır. Təsadüfi dyil ki, dini kitablarda yazılır ki, Allah dünyanıyeddi günə yaratmışdır. Daha sonra yeddi sirrdən, müqəddəs ruhun yeddi tövhəsindən, yeddi kainat məbədindən, tacda olan yeddi ulduzdan, yer üzərindəki yeddi müdrikdən, yeddi günahdan, cəhənnəmin yeddi dairsəindən, ruhun yeddi səviyyəsindən və .s danışılır. Çox güman ki, həftənin yeddi gün olmasının, göy qurşağının yeddi rənginin, mu****dən yeddi notun, başda hiss orqanı üçün yeddi “deşiyin” olmasının müəyyən mənsaı var. Qeyd edim ki, “7” rəqəminin milli rəngi yoxdur. Öz həyatında bir dəfə olsun həcc ziyarətində olan müsəlman müqəddəs Kəbə daşı ətrafında yeddi dəfə fırlanmalı, Zəmzəmdəki müqəddəs quyudan su içməli və Əl-Mərva və Əl-Səfa arasında yeri yeddi dəfə keçməlidir. Şumerlərin taleyinə yeddi Allah yazılmışdır, o öləndə yeraltı dünyanın yeddi qapısından birindən keçməli, onu gözləyən yeddi hakimdən birinə cavab verməli idi. Əsrlərin dərinliyinə vardıqda yeddi rəqəmi ilə bağlı hadisələr çoxalır. Bəs görəsən yeddi rəqəmi ətraf mühitlə niyə bu qədər sıx bağlıdır? Bu suala birmənalı cavab verməyə hələlik elm qadir deyildir, ancaq bu səpkidə həqiqətə oxşar fərziyyələr irəli sürmüşdür. Belə güman edilir ki, təkamülün başlanğıcında Günəş sistemində maksimal günəş fəallığı yeddi ilə bölünürdü. Məhz bu məlumat insanların geninə işləmiş və nəticədə hər şeyi yeddi ilə bağlamağa onlarda cəhd yaranmışdır. Başqa qrup alimlər belə qənaətə gəliblər ki, yeddinin sehri göy cisimlərin hərəkətini müşahidə etməklə yaranmışdır və insanlar vaxtı hesablamaq, ölçməyi öyrənməklə bu daha da möhkəmlənmişdir. Göydə yeddi hərəkət edən göy cismi görünür; Ay dövrünə yerləşən günlərin sayı yeddiyə bölünür. Əgər kosmik yeddilikdə yorot və kef miflərindəki yeddi səmanı, dünyanın yeddi günə yaranması ilə bağlı dini ayinlərdəki fikirləri, dünyanın yeddi möcüzəsini əlaqələndirmək olsa, onda məişətə incəsənətə, sənətkarlığa aid olan başqa yeddilərin mənşəyini yalnız astronomiyanın təsiri ilə izah etmək çətindir. Başqa bir izah daha çox həqiqətə uyğun gəlir. Təkamül prosesində bütün digər psixofzioloji proseslərlə yanaşı insanın bilavasitə yaddaşının həcmi də formalaşmışdır. Əsrlər keçdikcə bu insnaın həyat şəraitinə və mədəni ənənələrə təsir etmiş, sadə ovçuluqdan, mənzil tikməyə, dil sxemlərinə və mifoloji sujetlərə qədər inkişaf keçmişdir. Insana eynicinsli şeylər haqqında düşünmək daha çox əl verir. Bu da məndən “7” rəqəmi haqqında

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: